Poniżej plan dodatkowych polowań zbiorowych wielkoobszarowych naszego koła w miesiącu styczniu 2019 r . Polowania zorganizowane na podst. ustaleń z narady w Min. Środowiska z PZŁ z dnia 28.12.2018  ( pismo ZO PZŁ w Kielcach l.dz. 3/2019 z dnia 02.01.2019)
Obecność na polowaniach obowiązkowa , w uzasadnionych życiowych przypadkach uniemożliwiąjących udział w polowaniu prosimy o informacje do Prezesa lub  Łowczego .

Plan dodatkowych polowań zbiorowych