W dniu 8 sierpnia 2018 roku, w Dzienniku Ustaw pod poz. 1507, ukazał się tekst ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, z dnia 15 czerwca 2018 roku Ustawa  w załączeniu. Zmiany dotyczą nowego podejścia do problematyki szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.Jednocześnie informujemy, że nowe przepisy zgodnie z art. 5 tejże ustawy, będą obowiązywać od dnia 23 sierpnia 2018 roku. Darz Bór!

Ustawa – Prawo łowieckie_nowelizacja z 15 czerwca 2018 roku