Koledzy’

Poniżej zamieszczamy link do instrukcji obsługi Elektronicznej Książki Ewidencji Polowań. Od 01-04-2020 obowiązuje nas tylko taka forma ewidencji pobytu myśliwych w obwodzie łowieckim.

Aplikacja EKEP™ do poprawnego funkcjonowania musi mieć zapewniony dostęp do sieci internet.

https://ekep.eu/palio/html.run?_Instance=ekep&_PageID=178&_sideBarHider=show&_C=C_MANUAL.C_TOC&_rC=C_MANUAL.C_SETTINGS&_rRC=C_MANUAL&_Lang=pl&_CheckSum=-660587724

Film instruktażowy