Koledzy , poniżej link do “Rozporządzenia”, które obowiązuje od 01.02.2020. Stosowanie się do określonych w nim zasad, przyczynić się  może do zabezpieczenia naszych łowisk przed wirusem ASF . Pamiętajmy również o przeciwnikach łowiectwa, którzy tylko czekają na nasze błędy, kierujmy się etyką łowiecką i postępujmy zgodnie z zasadami.

Bioasekuracja myśliwych Dz. U 160