Na podstawie Rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego nr 2/2020 na terenie naszych obwodów nr 6 i 17 wprowadzony został odstrzał sanitarny dzików .
Uwzględniając powyższe z dniem 19.06.2020 do 31 grudnia 2020 / lub wykonania zleconego odstrzału sanitarnego
zostaje wstrzymany odstrzał dzików na podstawie obecnie posiadanych upoważnień do wykonywania polowania 
odstrzał dzików tylko na podstawie upoważnień do wykonywania odstrzałów sanitarnych
Zasady wykonywania odstrzałów sanitarnych i ich dokumentowanie pozostają bez zmian, na dotychczasowych zasadach . Tutaj uwaga, w przypadku zauważenia po podniesieniu dzika lub w takcie jego patroszenia, zmian chorobowych typowych dla ASF oprócz zapisanie tego w dokumencie pochodzenia epizootycznego należy niezwłocznie powiadomić PIW