Koledzy

Zgodnie z Uchwała Nr 317/2020 Naczelnej Rady Łowieckiej  z dnia 22.09.2020  r.  informuje , iż składka członkowska na rok 2021 wynosi:

– składka normalna 403,oo zł – w tym  ubezpieczenie 43,oo zł

– ulgowa 223,oo zł – w tym  ubezpieczenie 43,oo zł (przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia).

– ulgowa 133,oo zł – w tym  ubezpieczenie 43,oo zł (przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia).

Składka płatna w nieprzekraczalnym terminie do 04  grudnia 2020r do Skarbnika lub przelewem na rachunek Koła .