Instrukcja dot. Elektronicznej Książki Ewidencji Polowań

Koledzy’ Poniżej zamieszczamy link do instrukcji obsługi Elektronicznej Książki Ewidencji Polowań. Od 01-04-2020 obowiązuje nas tylko taka forma ewidencji pobytu myśliwych w obwodzie łowieckim. Aplikacja EKEP™ do poprawnego funkcjonowania musi mieć zapewniony...

Rozporządzenie MRiRW z dnia 30.01.2020 w sprawie zasad bioasekuracji

Koledzy , poniżej link do “Rozporządzenia”, które obowiązuje od 01.02.2020. Stosowanie się do określonych w nim zasad, przyczynić się  może do zabezpieczenia naszych łowisk przed wirusem ASF . Pamiętajmy również o przeciwnikach łowiectwa, którzy tylko...